Posts Tagged ‘Hadeeth’


Hamre pyare  nabi Hazrat Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) ki zindagi hamare liye mashal-e-rah hai. Aap (sallallahu alayhi wa sallam) ne zindagi ke har mamle main hamari rehnomai framai hai. Aap (sallallahu alayhi wa sallam) ne nahayat wazeh alfaz main hamain achai aur burai ki baton mian faraq bataya hai. Aap (sallallahu alayhi wa sallam) ne hamian her us baat se roka hai jis ko kerne se hamara naseeb jahanam ban jay ge. Yahan Aap (sallallahu alayhi wa sallam)ke bayan kerda aik hadith de ja rahi hai jis se pata chalta hai ke kon se cheez hamian janat ke kareeb aur dozakh se door kerde gi. Allah hum sab ko amal kerne ki toofiq de. Ameen

Advertisements